Organizacije
Naziv organizacije:

Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi

Convention of the Southeast European Law Enforcement Center

SELEC


Osnivanje:
07. oktoberfest 2011. godine.

Sedište:
Bukurešt, Rumunija

Ciljevi:
Centar za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi (SELEC) je međunarodna organizacija za sprovođenje zakona, koja se temelji na ugovorima i koja okuplja resurse i stručnost policijskih i carinskih organa koji se udružuju u sinergiji u borbi protiv efikasnijeg prekograničnog organizovanog kriminala u regionu. SELEC, kao naslednik SECI Centra osnovanog 1999. godine, osnovan je kako bi pružio podršku svojim 11 država članica (Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Severna Makedonija, Grčka, Mađarska, Republika Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i Republika Turska), da pojačaju koordinaciju u sprečavanju i borbi protiv kriminala, uključujući transnacionalne teške i organizovane kriminalitete. Osnivački dokument SELEC-a je Konvencija Centra za sprovođenje zakona jugoistočne Evrope, koja je stupila na snagu 7. oktobra 2011. godine, kada je SECI Centar postao SELEC, dok su njegove operativne i strateške sposobnosti prenešene na SELEC, kao njegovog naslednika. U stalnom nastojanju da podrži svoje države članice, SELEC pruža multinacionalnu ekspertizu organima za sprovođenje zakona širom regiona jugoistočne Evrope koji nude neophodnu platformu za razmenu informacija i zahteva za pomoć, podršku operativnim sastancima, zajedničkim istragama i regionalnim operacijama, kao i pružanje usluga kvalitetnim analitičkim proizvodima. Pored 11 država članica, SELEC ima i 24 partnerske zemlje i organizacije i uspostavio je brojna partnerstva sa drugim organizacijama, telima, kao i sa privatnim sektorom. Nadalje, pod pokroviteljstvom SELEC-a funkcioniše Savetodavna grupa tužilaca Jugoistočne Evrope (SEEPAG) koja okuplja tužioce koji rade u međunarodnoj saradnji iz svih 11 država članica kako bi olakšali i ubrzali saradnju u ozbiljnim prekograničnim kriminalističkim istragama i slučajevima na jugoistoku zemlje. Evropski region. Države članice i Operativni partneri postavljaju u SELEC-ove oficire za vezu iz carine i policije, službenike koji svakodnevno rade zajedno, čime se olakšava razmena informacija i zahteva za pomoć u realnom vremenu. Svakom oficiru za vezu podržavaju u svojim aktivnostima posvećene nacionalne fokalne tačke uspostavljene u svakoj državi članici. Nacionalne fokalne tačke deluju kao jedinstvena kontaktna tačka u državi članici za komunikaciju sa SELEC-om, preko službenika za vezu dotične države članice osiguravaju brz protok informacija, prikupljanjem i distribuiranjem zahteva za informacijama i odgovora od i do izvršenja zakona agencije i oficiri za vezu postavljeni u SELEC-ovom sedištu.
Izvor: www.selec.org


https://www.selec.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije