Organizacije
Naziv organizacije:

Međuvladina uprava za razvoj

Inter-Governmental Authority on Development

IGAD
Sedište:
Džibuti, Džibuti

Ciljevi:
Promovisanje zajedničkih razvojnih strategija i postepeno usklađivanje makroekonomskih politika i programa u socijalnoj, tehnološkoj i naučnoj oblasti. Uskladiti politike u pogledu trgovine, carina, transporta, komunikacija, poljoprivrede i prirodnih resursa i životne sredine, i promovisati slobodno kretanje roba, usluga i ljudi u regionu. Stvaranje povoljnog okruženja za stranu, prekograničnu i unutrašnju trgovinu i investicije. Inicirati i promovisati programe i projekte za postizanje regionalne bezbednosti hrane i održivog razvoja prirodnih resursa i zaštite životne sredine, i podsticati i pomagati napore država članica da se zajednički bore protiv suše i drugih prirodnih i izazvanih katastrofa i njihovih posledica. Razviti i poboljšati koordiniranu i komplementarnu infrastrukturu u oblastima transporta, telekomunikacija i energije u regionu. Promovisanje mira i stabilnosti u regionu i stvaranje mehanizama unutar regiona za prevenciju, upravljanje i rešavanje međudržavnih i međudržavnih sukoba kroz dijalog. Mobilizovati resurse za implementaciju hitnih, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih programa u okviru regionalne saradnje. Olakšati, promovisati i ojačati saradnju u razvoju i primeni istraživanja u nauci i tehnologiji. Obezbediti izgradnju kapaciteta i obuku na regionalnom i nacionalnom nivou. Stvaranje i širenje informacija o razvoju u regionu.
Izvor: www.igad.int


https://igad.int


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije