Organizacije
Naziv organizacije:

Radna grupa za finansijske akcije

Financial Action Task Force

FATF


Osnivanje:
1989. godine, Pariz, Francuska

Sedište:
Pariz, Francuska

Ciljevi:
Radna grupa za finansijske aktivnosti (FATF) je međuvladino telo osnovano 1989. godine od strane ministara zemalja članica. Ciljevi FATF-a su da postavljaju standarde i promovišu efikasnu implementaciju pravnih, regulatornih i operativnih mera za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih srodnih pretnji integritetu međunarodnog finansijskog sistema. FATF je, dakle, "telo koje donosi politike" koje radi na stvaranju neophodne političke volje za donošenje nacionalnih zakonodavnih i regulatornih reformi u ovim oblastima. FATF je razvio niz preporuka koje su priznate kao međunarodni standard za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Oni predstavljaju osnovu za koordinirani odgovor na te pretnje integritetu finansijskog sistema i pomažu u osiguravanju jednakih uslova za sve. Prvo izdata 1990. godine, preporuke FATF-a su revidirane 1996., 2001., 2003. godine, a posljednje u 2012. godini, kako bi se osiguralo da su one i dalje aktualne i relevantne, a namjera im je da budu univerzalne. FATF prati napredak svojih članova u sprovođenju neophodnih mera, razmatra tehnike pranja novca i finansiranja terorizma i protivmere, te promoviše usvajanje i primenu odgovarajućih mera na globalnom nivou. U saradnji sa drugim međunarodnim akterima, FATF radi na identifikaciji ranjivosti na nacionalnom nivou u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od zloupotrebe. FATF-ovo telo za donošenje odluka, FATF plenarni sastanak, sastaje se tri puta godišnje.
Izvor:www.fatf-gafi.org


https://www.fatf-gafi.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije