Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska agencija za atomsku energiju

European atomic enegy community

EURATOM


Osnivanje:
01. januara 1958. godine u Rimu, Italija

Sedište:
Brisel, Belgija


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije