Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska unija

European Union

EU


Osnivanje:
07. februar 1992. godine.

Sedište:
Brisel, Belgija

Ciljevi:
Ciljevi: 1. Promovisati mir, njegove vrednosti i dobrobit svojih građana 2. Nudi slobodu, sigurnost i pravdu bez unutrašnjih granica. 3. Održivi razvoj zasnovan na uravnoteženom ekonomskom rastu i stabilnosti cena, visoko konkurentnoj tržišnoj ekonomiji sa punom zaposlenošću i društvenim napretkom i zaštitom životne sredine. 4. Borba protiv socijalne isključenosti i diskriminacije. 5. Promovisati naučni i tehnološki napredak. 6. Jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i solidarnosti među zemljama EU. 7. Poštovati njegovu bogatu kulturnu i jezičku raznolikost. 8. Uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro.
Izvor: www.europa.eu


https://europa.eu


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije