Organizacije
Naziv organizacije:

Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje

BSEC


Osnivanje:
1992. godine u Istanbulu , Turska

Ciljevi:
Ciljevi organizacije : da deluje u duhu prijateljstva i dobrosusedstva i unapređuju međusobno poštovanje i poverenje, dijalog i saradnju među državama članicama; da dalje razvija i diverzifikuje bilateralnu i multilateralnu saradnju na osnovu principa i pravila međunarodnog prava; da deluje na unapređenju poslovnog okruženja i promovisanju individualne i kolektivne inicijative preduzeća i preduzeća koja su direktno uključena u proces ekonomske saradnje; da razvijaju ekonomsku saradnju na način koji nije u suprotnosti sa međunarodnim obavezama država članica, uključujući one koje proizilaze iz njihovog članstva prema međunarodnim organizacijama ili institucijama integrativne ili druge prirode i ne sprečavajući unapređenje njihovih odnosa sa trećim stranama; da uzme u obzir specifične ekonomske uslove i interese uključenih država članica; da dalje podstiče učešće u procesu ekonomske saradnje BSEC-a drugih zainteresovanih država, međunarodnih ekonomskih i finansijskih institucija, kao i preduzeća i preduzeća.

http://www.bsec-organization.org/


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije