Organizacije
Naziv organizacije:

Grupa Rio

Rio Group

RG
Napomena:
Ranije poznata kao Grupo de los Ocho, osnovana u decembru 1986; sastavljen od grupe Contadora i grupe Lima. 2010. pridružio se Karibskom samitu o integraciji i razvoju (CALC) kako bi formirao Zajednicu država Latinske Amerike i Kariba (CELAC)


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije