Organizacije
Naziv organizacije:

Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta

The European Association of National Metrology Institutes

EURAMET


Osnivanje:
2007. Berlin

Sedište:
Braunšvajg, Nemačka

Ciljevi:
Misija organizacije je razvoj i širenje integrisane, isplative i međunarodno konkurentne merne infrastrukture za Evropu. Uvek uzimajući u obzir potrebe industrije, poslovanja i vlada. Svojim uslugama podržavaju članove da ispune svoje nacionalne zahteve i uspostave uravnoteženu evropsku mernu infrastrukturu. Povećavanje koristi metrologije za društvo jedan je od najviših prioriteta za EURAMET i njegove članove. Dva glavna alata za postizanje ovih ciljeva su Evropski program metroloških istraživanja (EMRP) i Evropski metrološki program za inovacije i istraživanja (EMPIR) sa do sada više od 100 zajedničkih istraživačkih projekata. Cilj je razviti ključna partnerstva, razumeti potrebe zainteresovanih strana, povećati uticaj rada organizacije i predvideti trendove na tržištu i potrebama na osnovu analize predviđanja.

www.euramet.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije