Organizacije
Naziv organizacije:

Zajednica država Latinske Amerike i Kariba

Community of Latin American and Caribbean States

CELAC


Osnivanje:
23. februar 2010. godine, Plaja del Karmen, Meksiko

Sedište:
Karakas, Venecuela

Ciljevi:
Produbiti integraciju unutar Latinske Amerike i smanjiti uticaj SAD na politiku i ekonomiju tog dela sveta.
Izvor:CIA world factbook


http://celacinternational.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije