Organizacije
Naziv organizacije:

Dečji fond Ujedinjenih nacija

United Nations Children's Fund

UNICEF
Sedište:
Njujork, Sjedinjene Američke Države

Ciljevi:
UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog deteta, u svemu što radimo. Zajedno sa našim partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo preneli tu predanost u praktičnu akciju, fokusirajući posebne napore na dostizanje najugroženijih i isključenih dece, na dobrobit sve dece, svuda. U svom radu UNICEF koristi pristup zasnovan na životnom ciklusu, prepoznajući poseban značaj razvoja i adolescencije u ranom detinjstvu. Programi UNICEF-a fokusiraju se na decu koja su u najnepovoljnijem položaju, uključujući i one koji žive u osetljivom kontekstu, osobe sa invaliditetom, one koje su pogođene brzom urbanizacijom i one koje su pogođene degradacijom okoliša. UNICEF je stvoren sa jasnom svrhom: da radi sa drugima na prevazilaženju prepreka koje siromaštvo, nasilje, bolesti i diskriminacija stavljaju na put deteta. Mi se zalažemo za mere koje deci daju najbolji početak u životu, jer pravilna nega u najmlađem dobu čini najsnažniju osnovu za budućnost neke osobe. Mi promovišemo obrazovanje devojčica - obezbeđujući da oni završe osnovno obrazovanje kao minimum - jer koristi svoj deci, i devojčicama i dečacima. Devojčice koje su obrazovane odrastaju da postanu bolji mislioci, bolji građani i bolji roditelji svojoj deci. Mi delujemo tako da se sva deca vakcinišu protiv običnih dečjih bolesti i dobro se hrane: nijedno dete ne bi trebalo da pati ili umre od bolesti koja se može sprečiti. Mi radimo na sprečavanju širenja HIV-a / AIDS-a među mladima, jer je ispravno držati ih podalje od štete i omogućiti im da zaštite druge. Pomažemo deci i porodicama pogođenim HIV / AIDS-om da žive dostojanstveno. Uključujemo sve u stvaranje zaštitnih sredina za decu. Prisutni smo da ublažimo patnje za vreme vanrednih situacija, i tamo gde su deca ugrožena, jer nijedno dete ne bi trebalo biti izloženo nasilju, zlostavljanju ili eksploataciji. UNICEF podržava Konvenciju o pravima deteta. Radimo na osiguravanju jednakosti za one koji su diskriminisani, posebno za devojke i žene. Mi radimo za Milenijumske razvojne ciljeve i za napredak koji je obećan u Povelji Ujedinjenih nacija. Težimo miru i sigurnosti. Mi radimo na tome da držimo sve odgovorne za obećanja data za decu. Mi smo deo Globalnog pokreta za decu - široke koalicije posvećene poboljšanju života svakog deteta. Kroz ovaj pokret i događaje kao što je posebna sednica Ujedinjenih nacija o deci, potičemo mlade ljude da govore i sudeluju u odlukama koje utiču na njihove živote. Aktivni smo u više od 190 zemalja i teritorija kroz državne programe i nacionalne odbore. Mi smo UNICEF, Dečiji fond Ujedinjenih nacija.
Izvor: www.unicef.org


https://www.unicef.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije