Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska konferencija ministara transporta

European Conference of Ministries of Transport

CEMT


Osnivanje:
17. oktobra 1953. u Briselu, Belgija

Sedište:
Pariz, Francuska

Ciljevi:
Ciljevi organizacije : Pomažući u stvaranju integrisanog transportnog sistema širom proširene Evrope koji je ekonomski i tehnički efikasan, zadovoljava najviše moguće sigurnosne i ekološke standarde i u potpunosti uzima u obzir socijalnu dimenziju. Pomaganje u izgradnji mosta između Evropske unije i ostatka kontinenta na političkom nivou. Obezbeđivanje foruma za analizu i diskusiju o budućim pitanjima saobraćajne politike za uključene zemlje.


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije