Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo

European Civil Aviation Conference

ECAC


Osnivanje:
1955. godine

Sedište:
Pariz, Francuska

Ciljevi:
Misija ECAC-a je promocija kontinuiranog razvoja sigurnog, efikasnog i održivog evropskog sistema vazdušnog transporta. Na taj način se želi uskladiti politike i prakse civilnog vazduhoplovstva među državama članicama i promovisati razumevanje o političkim pitanjima između svojih država članica i drugih regiona sveta.

www.ecac-ceac.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije