Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

CEPT


Osnivanje:
1959. godine

Sedište:
Kopenhagen, Danska

Ciljevi:
Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih uprava (CEPT) je organizacija u kojoj kreatori politike i regulatori iz 48 zemalja širom Evrope sarađuju na usklađivanju propisa o telekomunikacijama, radio-spektru i poštama kako bi poboljšali efikasnost i koordinaciju u korist evropskog društva. CEPT je dobrovoljno udruženje evropskih zemalja. Nastoji da pruži veću efikasnost kroz efikasnu koordinaciju svog rada na stvaranju dinamičnog tržišta na polju evropskih pošta i telekomunikacija.

www.cept.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije