Organizacije
Naziv organizacije:

Nuklearna grupa dobavljača

Nuclear Suppliers Group

NSG


Osnivanje:
1974. godine, efektivno 1975. godine.

Ciljevi:
Grupa nuklearnih dobavljača (NSG) je grupa zemalja dobavljača nuklearnog naoružanja koja nastoji doprinijeti neširenju nuklearnog oružja kroz primenu dva seta Smernica nuklearnog i nuklearno povezanog izvoza. Smernice NSG-a sadrže i takozvani „princip neširenja“, usvojen 1994. godine, pri čemu dobavljač, bez obzira na druge odredbe u Smernicama NSG-a, odobrava prenos samo kada se uveri da prenos neće doprineti širenju nuklearnog oružja . Princip neširenja nuklearnog oružja nastoji da pokrije retke ali važne slučajeve u kojima pridržavanje NPT-a ili Ugovora o slobodnoj zoni nuklearnog oružja samo po sebi ne može biti garancija da će država dosledno deliti ciljeve Ugovora ili da će ostati u poštovanje obaveza iz Ugovora. Smernice NSG-a su u skladu sa i dopunjuju razne međunarodne, pravno obavezujuće instrumente u oblasti nuklearnog neširenja. To uključuje Ugovor o neširenju nuklearnog naoružanja (NPT), Ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja u Latinskoj Americi (Ugovor o Tlatelolcu), Ugovor o nuklearnoj zoni u južnom Pacifiku (Ugovor iz Rarotonge), Afrički sporazum. Ugovor o zoni bez nuklearnog oružja (Ugovor iz Pelindabe), Ugovor o zoni bez nuklearnog naoružanja u Jugoistočnoj Aziji (Ugovor iz Bangkoka) i Ugovor o zoni bez nuklearnog oružja u Centralnoj Aziji (Semipalatinski ugovor). Smernice NSG-a sprovodi svaka vlada učesnica (PG) u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i praksama. Odluke o aplikacijama za izvoz se donose na nacionalnom nivou u skladu sa nacionalnim zahtevima za izdavanje dozvola za izvoz.
Izvor: www.nuclearsuppliersgroup.org


http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/

Napomena:
Ova organizacija je poznata i pod nazivom “The London Suppliers Group” or “The London Group”


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije