Organizacije
Naziv organizacije:

Hibridna operacija Afričke unije / Ujedinjenih nacija u Darfuru

African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur

UNAMID


Osnivanje:
31. jul 2007. godine.

Ciljevi:
Da doprinese obnovi sigurnosnih uslova koji će omogućiti sigurnu humanitarnu pomoć u čitavom Darfuru, doprineti zaštiti civilnog stanovništva pod neposrednom pretnjom fizičkog napada, pratiti, poštovati i proveravati primenu raznih sporazuma o prekidu vatre.


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije