Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodna organizacija za železnički transport

Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail

OTIF


Osnivanje:
1999.godine

Sedište:
Bern, Švajcarska

Ciljevi:
Misija organizacije je da promoviše, poboljša i olakša međunarodni železnički saobraćaj. Stoga svojim državama članicama nudi okvir za saradnju u železničkom sektoru kako bi promovisala i razvila aplikaciju COTIF, dogovorila jedinstvene zakonske propise, predvidela i uklopilia sisteme za tehničke kompatibilnosti i harmonizacije i doprinela uklanjanju prepreka za prelazak granice.
Izvor : www.otif.org


www.otif.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije