Organizacije
Naziv organizacije:

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

Organization for Security and Cooperation in Europe

OSCE


Osnivanje:
03. jul 1975. godine.

Ciljevi:
OEBS ima sveobuhvatan pristup bezbednosti koji obuhvata političko-vojne, ekonomske i ekološke i ljudske aspekte. Stoga se bavi širokim spektrom zabrinutosti vezanih za sigurnost, uključujući kontrolu naoružanja, mere izgradnje poverenja i sigurnosti, ljudska prava, nacionalne manjine, demokratizaciju, policijske strategije, borbu protiv terorizma i ekonomske i ekološke aktivnosti. Svih 57 država članica imaju jednak status, a odluke se donose konsenzusom na politički, ali ne i pravno obavezujući način.
Izvor: www.ocse.org


https://www.osce.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije