Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodna energetska povelja

International Energy Charter


Osnivanje:
2015. godine

Sedište:
Brisel, Belgija

Ciljevi:
Međunarodna energetska povelja ima za cilj jačanje energetske saradnje između država potpisnica bez ikakve pravne ili finansijske obaveze. Međunarodna energetska povelja odražava neke od najaktuelnijih energetskih izazova 21. veka, posebno: Puni opseg multilateralnih dokumenata i sporazuma o energetici razvijenih u poslednje dve decenije, i sinergije među multilateralnim forumima vezanim za energiju, uključujući Energetsku povelju, u cilju daljeg delovanja; Sve veća težnja zemalja u razvoju za globalnu energetsku sigurnost; „Trilema“ između energetske sigurnosti, ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine; Uloga pojačane trgovine energijom za održivi razvoj; Potreba za promovisanjem pristupa savremenim energetskim uslugama, smanjenjem energetskog siromaštva, čistom tehnologijom i izgradnjom kapaciteta; Potreba za diverzifikacijom izvora energije i ruta; Uloga regionalne integracije energetskih tržišta
Izvor: Međunarodna energetska povelja


www.energycharter.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije