Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodna organizacija za šećer

International Sugar Organization

ISO-SUGAR


Osnivanje:
1992. godine

Sedište:
London, Velika Britanija

Ciljevi:
Međunarodna organizacija za šećer je jedinstveno međunardno telo posvećeno pobošljanu uslova na svetskom tržištu šećera putem rasprava, analiza, specijalnih studija, transparente statistike, seminara , konferencija i radionica. Proaktivni stav da se etanol iz šećernih kultura uključi u našu svakodnevnicu već sredinom 90ih godina prošlog veka , pomogao je da se promoviše sve veća uloga biogoriva u budućim mešavinama energetskih resursa širom sveta.
Izvor: www.isosugar.org


www.isosugar.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije