Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodni biro za mere

International Burea of Weights and Measures

BIPM


Osnivanje:
20.maja 1875.godine

Sedište:
Pariz, Francuska

Ciljevi:
BIPM je međunarodna organizacija osnovana Konvencijom o metrima, preko koje države članice deluju zajedno u pitanjima vezanim za nauku o merenjima i mernim standardima. Njegova vizija je da bude univerzalno priznata kao svetski fokus međunarodnog sistema merenja. Njegova misija je da sarađuje sa nacionalnim institucijama za mere svojih država članica, regionalnim metričkim organizacijama i strateškim partnerima širom sveta i da svoj međunarodni i nepristrasni status iskoristi za promovisanje i unapređivanje globalne uporedivosti merenja za: Naučno otkriće i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, poboljšanje kvaliteta života i održivost globalnog okruženja.
Izvor: www.bipm.org


www.bipm.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije