Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodna organizacija za mobilni satelit

International Mobile Satellite Organization

IMSO


Osnivanje:
15. april 1999. godine.

Sedište:
London, Velika Britanija

Ciljevi:
Međunarodna organizacija za mobilni satelit (IMSO) je međuvladina organizacija čija je primarna svrha nadzor nad određenim javnim satelitskim sigurnosnim i sigurnosnim komunikacijskim uslugama koje pružaju mobilni satelitski komunikacijski sistemi. IMSO takođe djeluje kao međunarodni koordinator LRIT-a, imenovan od strane IMO-a kako bi osigurao rad međunarodnog sistema za identifikaciju i praćenje dugoročnih brodova (LRIT) širom svijeta kroz reviziju i pregled učinka sistema.
Izvor : www.imso.org


http://www.imso.org/Public/


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije