Organizacije
Naziv organizacije:

Svetska federacija sindikata

World Federation of Trade Unions

WFTU


Osnivanje:
03. oktobar 1945. godine

Sedište:
Atina, Grčka

Ciljevi:
Cilj ove međunarodne organizacije je promocija sindikata.
Izvor: www.wftucentral.org


http://www.wftucentral.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije