Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije

International Telecommunication Satellite Organization

ITSO


Osnivanje:
1964. godina.

Sedište:
Vašington, Sjedinjene Američke Države

Ciljevi:
ITSO je međuvladina organizacija sa 149 država članica, koja uključuje princip postavljen u Rezoluciji 1721 (KSVI) Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je utvrdila da komunikacija putem satelita treba biti dostupna nacijama sveta kao na globalnoj i nediskriminatornoj osnovi. Prvobitno osnovana 1973. godine kao INTELSAT, Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije je restrukturirana 2001. godine. Restrukturiranje je dovelo do stvaranja privatnog entiteta, Intelsat S.A. i nastavka međuvladine organizacije sa novim akronimom (ITSO). Misija ITSO-a je da nadgleda izvršavanje obaveza javnih usluga Intelsat-a i da štiti zajedničko nasleđe stranaka.
Izvor: www.itso.int


https://itso.int


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije