Organizacije
Naziv organizacije:

Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj

United Nations Industrial Development Organization

UNIDO


Osnivanje:
1966. godina

Sedište:
Beč, Austrija

Ciljevi:
UNIDO je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja promoviše industrijski razvoj za smanjenje siromaštva, inkluzivnu globalizaciju i ekološku održivost. Od 1. aprila 2019. godine, 170 država je članica UNIDO-a. Oni redovno raspravljaju i odlučuju o vodećim principima i politikama UNIDO-a na sastancima organa za donošenje odluka. Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), kako je opisano u Deklaraciji iz Lime usvojene na petnaestoj sednici Generalne konferencije UNIDO-a 2013. godine, je da promoviše i ubrza inkluzivni i održivi industrijski razvoj (ISID) u državama članicama. Relevantnost ISID-a kao integrisanog pristupa za sva tri stuba održivog razvoja prepoznata je u Agendi za održivi razvoj do 2030. godine i povezanim ciljevima održivog razvoja (SDGs), koji će u narednim petnaest godina ujediniti napore Ujedinjenih nacija i zemalja u cilju održivog razvoja. . Mandat UNIDO-a je u potpunosti priznat u SDG-9, koji poziva na "izgradnju otporne infrastrukture, promovisanje inkluzivne i održive industrijalizacije i podsticanje inovacija". Međutim, relevantnost ISID-a važi u većoj ili manjoj meri za sve SDG. Shodno tome, programski fokus Organizacije je strukturiran, kao što je detaljno opisano u Okvirnom srednjoročnom programu Organizacije 2018-2021, u četiri strateška prioriteta: Stvaranje zajedničkog prosperiteta, Unapređenje ekonomske konkurentnosti, Zaštita životne sredine, Jačanje znanja i institucija, Svako od ovih programskih područja aktivnosti sadrži niz pojedinačnih programa, koji se provode na holistički način kako bi se postigli efektivni ishodi i uticaji kroz četiri funkcije koje omogućava UNIDO: (1) tehnička saradnja; (2) analitičke i istraživačke funkcije i usluge savetovanja o politici; (3) normativne funkcije i standarde i aktivnosti vezane za kvalitet; i (4) sazivanje i partnerstvo za prenos znanja, umrežavanje i industrijsku saradnju. U izvršavanju osnovnih zahteva svoje misije, UNIDO je znatno povećao svoje tehničke usluge u proteklih deset godina. U isto vreme, ona je takođe značajno povećala svoju mobilizaciju finansijskih sredstava, što svedoči o rastućem međunarodnom priznanju Organizacije kao efikasnog pružatelja usluga katalizatora industrijskog razvoja.
Izvor: ww.unido.org


https://www.unido.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije